Depression – A short description (English/Turkish)

Depression is not a general description of a person’s bad feelings or confusion. Depression is that the person feels the feelings they experience through the false perception strait; the moment consciousness that he possesses is a misinterpretation of unaccustomed feelings. If these feelings are passed through the correct perception strainer, the door to pure happiness is opened. I try to explain more simply.

How can you be so sure that the feelings or emotions are really evil thoughts when you feel bad about yourself? How can you see if you do not let him try to get in the way of trying to get inside by entering the door, happiness or bad thoughts? It is just a urban legend to become insane like you think. Maybe it’s time for you to half-open the your door.


Depresyon kişinin kötü duygularına veya kafa karışıklığına verilen genel bir tanımlama olayı değildir. Depresyon kişinin, hissettiği duyguları yanlış algı süzgecinden geçirmesidir; sahip olduğu anlık bilincin alışkın olunmayan hisleri yanlış yorumlamasıdır. eğer bu duygular doğru algı süzgecinden geçirilirse saf mutluluğa açılan kapı aralanmış olur. daha sade anlatmaya çalışayım.

kendini kötü hissettiğin zamanlar seni rahatsız eden düşüncelerin veya hislerin, gerçekten kötü ve hissedilmesi hoş olmayan duygular olduğundan nasıl bu kadar emin olabilirsin? yani, kapını zorlayarak içeri girmeye çalışanın, mutluluk mu yoksa kötü düşünceler mi olduğunu içeri girmesine izin vermezsen nasıl görebilirsin? sandığın şekilde delirmek sadece bir mitten ibarettir. belki de kapıyı ardına kadar açmanın vakti geldi de geçiyor bile.

Image


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *